ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۷/۱۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۲۳
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۴/۲۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۵/۲۴
عمل لوزه عالی۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خوب بود۱۳۹۷/۰۴/۱۸
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۳/۲۱
سینوسی عالی بود۱۳۹۷/۰۴/۱۷
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۴/۰۳
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۷/۱۳
خوب بود۱۳۹۷/۰۸/۰۹
مشگل گوش داشتم دردست مداواهستم امیدوارم نتیجه بگیرم۱۳۹۷/۰۸/۲۳
فعلا نتیجه ای نگرفتم۱۳۹۷/۰۹/۱۹
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۰۷
آدرس و شماره تماس مطب : دزفول
خیابان طالقانی خیابان نشاط مجتمع نشاط ۲ طبقه ۴
۰۶۱-۴۲۲۳****
۰۹۱۶-۷۶۸-****

همه روزه 4 تا 8 عصر
فارغ التحصیل از دانشگاه تهران وبیمارستان امیراعلم
جراحی زیبایی بینی و صورت با حفظ عملکرد تنفسی
جراحی ترمیمی بینی و صورت
جراحی زیبایی افتادگی پلک
جراحی گوشهای برجسته و اتوپلاستی
جااندازی شکستگی بینی
جراحی اندوسکوپیک سینوسهای پارانازال،پولیپ و سینوزیت
جراحی لوزه و خرخر
جراحی انحراف بینی
درمان الرژی و رینیت الرژیک
وسایر جراحیهای حیطه گوش و حلق و بینی
با ما تماس بگیرید

دکتر علی مرساقیانمتخصص گوش و حلق و بینی ورینوپلاستیhttps://nobat.ir/4140/https://nobat.ir/4140/ 65646https://nobat.ir/office/profile_photo/108382/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/108382/style-drListهمه روزه 4 تا 8 عصر فارغ التحصیل از دانشگاه تهران وبیمارستان امیراعلم جراحی زیبایی بینی و صورت با حفظ عملکرد تنفسی جراحی ترمیمی بینی و صورت جراحی زیبایی افتادگی پلک جراحی گوشهای برجسته و اتوپلاستی جااندازی شکستگی بینی جراحی اندوسکوپیک سینوسهای پارانازال،پولیپ و سینوزیت جراحی لوزه و خرخر جراحی انحراف بینی درمان الرژی و رینیت الرژیک وسایر جراحیهای حیطه گوش و حلق و بینی با ما تماس بگیرید
دزفولخیابان طالقانی خیابان نشاط مجتمع نشاط 2 طبقه 4