نوش زاد سام خانیانی

نوش زاد سام خانیانی

روانشناس بالینی

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۱۶۳
شنبه۰۲ تیر
فردا
یکشنبه۰۳ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۴ تیر
۳ روز دیگر
مطب نازی آباد
تهراننازی آباد ،بازار دوم، پلاک ۹۹

مطب مشاوره روانشناسی دکتر سام خانیان هر روز از ساعت ٨-٢٠ خدمات تخصصی مشاوره و رواندرمانی ارایه مینماید

  0936750****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۲ تیر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  پس فردا
  ۳ تیر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ تیر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  اینستاگرام نوش زاد سام خانیانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب نازی آباد

  نازی آباد ،بازار دوم، پلاک ۹۹

  0936750****