دکتر مریم خامنه ای

دکتر مریم خامنه ای

متخصص زنان و زایمان و نازایی

عضو هیات علمی دانشگاه

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۲۴۶۵۶
۱۰۵ نفر
مطب خیابان فتحی شقاقی
تهرانخیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 52 - طبقه ی دوم - واحد 5
  021-8810****
  021-8855****
  مطب آریاشهر
  تهرانفلکه ی دوم صادقیه اول بلوار فردوس پلاک 54 طبقه ی اول

  روزهای زوج از ساعت ٤ الی ٨

   021-4409****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   مطب خیابان فتحی شقاقی
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 52 - طبقه ی دوم - واحد 5

   مطب آریاشهر
   دریافت نوبت اینترنتی

   تهران فلکه ی دوم صادقیه اول بلوار فردوس پلاک 54 طبقه ی اول

   کسانی که دکتر مریم خامنه ای را پیشنهاد میکنند:
   سرکار خانم دکتر افسانه مهرنامی زنان و زایمان سرکار خانم دکتر افسانه مهرنامی
   اینستاگرام دکتر مریم خامنه ای

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   مطب خیابان فتحی شقاقی

   خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 52 - طبقه ی دوم - واحد 5

   مطب آریاشهر

   فلکه ی دوم صادقیه اول بلوار فردوس پلاک 54 طبقه ی اول

   مطب خیابان فتحی شقاقی

   خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان فتحی شقاقی - پلاک 52 - طبقه ی دوم - واحد 5

   021-8810****
   021-8855****
   مطب آریاشهر

   فلکه ی دوم صادقیه اول بلوار فردوس پلاک 54 طبقه ی اول

   021-4409****