پرسش و پاسخ پزشکی        ورود پزشکان       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان متخصص جراحی عمومی شاهرودبهترین دکتر متخصص جراحی عمومی شاهرود دکتر متخصص جراحی عمومی در شاهرود لیست پزشکان متخصص جراحی عمومی شاهرود مطب پزشکان متخصص جراحی عمومی مطب های متخصص جراحی عمومی شاهرود دکتر متخصص جراحی عمومی خوب شاهرود
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
کورک روی کمر داشتم که خانم دکتر عمل کردن و راضی بودم
دردامغان نظر فامیل برای عمل کردن تحال با موفقیت کامل انجام شد
نیاز به ویزیت مجدد می باشدنمایش لیست کامل نظرات
آدرس و شماره تماس مطب دکتر سیده فاطمه امیرخلیلی : شاهرود
خیابان ۲۲ بهمن کوچه ۱۲ ساختمان پزشکان فاتح طبقه اول واحد سو