پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی بندرعباسبهترین دکتر دکترای حرفه ای پزشکی بندرعباس دکتر دکترای حرفه ای پزشکی در بندرعباس لیست پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی بندرعباس مطب پزشکان دکترای حرفه ای پزشکی مطب های دکترای حرفه ای پزشکی بندرعباس دکتر دکترای حرفه ای پزشکی خوب بندرعباس
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
خوب بود
للااابزل
تحت درما
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس مطب دکتر لادن حاجی عبد الرسولی : بندرعباس
خیابان مرادی - ساختمان پارسیان - طبقه اول
برنامه کاری مطب: روزهای زوج ساعت 4 عصر