پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانتلفن و آدرس پزشکان تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی زاهدانبهترین دکتر تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی زاهدان دکتر تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در زاهدان لیست پزشکان تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی زاهدان مطب پزشکان تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی مطب های تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی زاهدان دکتر تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی خوب زاهدان
آخرین نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
طبابت ایشان بسیار عالیست اکثربیماران نتیجه گرفتند
آدرس و شماره تماس مطب دکتر مهناز صندوقی : زاهدان
بیمارستان علی ابن ابی طالب - بخش داخلی