پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب رشت
دکتر احمد رضا پارسا مجد
جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
چهار راه گلسار ابتدای نواب اولین ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر سید علی رودباری
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - گلسار جنب اداره اوقاف
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدرضا امام هادی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان - جنب پاساژ مریم - کوچه رز
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر پرویز دولتی اردجانی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
کنار بیمارستان گلسار - خیابان 142 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر حمید بهزادنیا
فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه
چهارراه گلسار- جنب خانه داروساز- س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر امیر پور رجبی
متخصص مغز و اعصاب
خیابان انقلاب (حاجی آباد) - کلینیک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر میرصفا اسدی نژاد
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
چهارراه گلسار - جنب داروخانه دکتر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر امیر پوررجبی
متخصص مغز و اعصاب
مرکز آموزشی درمانی شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر امیررضا قایقران
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - چهارراه گلسار - خ نو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر شاهرخ ابراهیمی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
چهارراه گلسار، ساختمان ام آر آی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
حسام الدین اصغرنیا گورابجیری
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - گلسار - ک 86
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر حسین نجف آبادی پور
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - چهارراه گلسار خ نواب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر کورش بهرامی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
رشت - پیچ سعدی-ساختمان ارتین
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محسن صفاری آشتیانی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - چهارراه گلسار کوچه ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر حجت جانشین
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار جنب ان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر فریدون آقاجانی میرزانق
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
گیلان - رشت - فلکه گلسار - خیابان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مهریار مشعوف
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان حافظ- ساختمان پزشکان بوعلی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر امیرضیاءالدین علیمرادی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
گیلان - رشت - خ نواب-مجتمع پزشکی ف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر بهرام قهرمانی کوره
تخصص جراحی مغز و اعصاب
چهارراه میکائیل - ابتدای خ نامجو -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مظفر حسینی نژاد
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
کلینیک ویژه امام رضا
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر یداله خلقی
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - رشت - بلوار نماز - ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر علیرضا شهبازی
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار-خ نواب
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر ابوالقاسم پیروزی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
خ سعدی ک میخچی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمدرضا آدمیت
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
میدان گلسار بطرف پل دیوسار
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر امیرساسان محقق منتظری
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - چهارراه میکائیل جنب …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمود عبید رحمانی
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
خیابان سعدی، کوی نواب، ساختمان 21
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر حمیدرضا حاتمیان
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مهیار مشعوف
متخصص جراح مغز و اعصاب
گلسار، انتهای بلوار نماز، برج مارل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر فرزانه دزفولی زاده
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - خ انقلاب جنب تعاونی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر هیبت اله آقاجان زاده
متخصص جراح مغز و اعصاب
خ نامجو- ساختمان پزشکی سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر قاسم بخشنده رحیم آباد
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
چهارراه پورسینا - ساختمان اطباء
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر ابوتراب قنبری صفت مقدم
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خ امام خمینی-ک حاج آقای بزرگ
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر نگین وثوق روحانی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خ حاجی آبادجنب پاساژ مریم بن بست رز
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمد صفائی
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
گیلان - رشت - چهارراه گلسار-ک عسگر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمود عبیدرحمانی
متخصص مغز و اعصاب
گیلان - رشت - خ سعدی- خ نواب- ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی