صفحه‌ی اختصاصی دکتر حسین بهره مند

Nobat.ir/dr.bahremandآدرس و شماره تماس مطب دکتر حسین بهره مند : مشهد
خیابان احمد آباد - خیابان عارف - عارف ۲ - نبش پرستار ۱/۸ - ساختمان پزشکان نیکان
پذیرش با نوبت قبلی

تماس بیماران عصر ها ساعت 4:30 الی 9 بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل

   تصاویر :