ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر غلامرضا سعدالدینمتخصص انستزیولوژی و درد شناسی ، لیزرتراپیست ، طب سوزنی ، درمان چاقیhttps://nobat.ir/sadodin/https://nobat.ir/sadodin/ 67689/office/profile_photo/102660/style-drList/office/profile_photo/102660/style-drList
سمنانمیدان معلم - ساختمان پزشکان معلم