ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

صادق روشن دلکارشناس گفتار درمانیhttps://nobat.ir/sadeghroshandel1344/https://nobat.ir/sadeghroshandel1344/ 0/office/profile_photo/123946/style-drList/office/profile_photo/123946/style-drList
پیرانشهرپیرانشهر - خیابان شهید بهشتی - روبروی هلال احمر - طبقه فوقانی داروخانه دکتر خبیده