ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

صادق روشن دلگفتار درمانی ، پاتولوژیست گفتار زبان و بلعhttps://nobat.ir/sadeghroshandel1344/https://nobat.ir/sadeghroshandel1344/ 0https://nobat.ir/office/profile_photo/123946/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/123946/style-drList
پیرانشهرپیرانشهر - خیابان شهید بهشتی - روبروی هلال احمر - طبقه فوقانی داروخانه دکتر خبیده