ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمد پریمنجراح و متخصص بیماریهای چشمhttps://nobat.ir/pariman/https://nobat.ir/pariman/ 89908https://nobat.ir/office/profile_photo/117625/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/117625/style-drList
تبریزخیابان آزادی - سه راه گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه سوم