ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مونا فلسفیروانشناس کودکhttps://nobat.ir/monafalsafi/https://nobat.ir/monafalsafi/ https://nobat.ir/office/profile_photo/114302/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/114302/style-drListساعات کار: 15 تا 21
تهرانمیرداماد - میدان مادر - خیابان سنجابی(بهروز) - کوچه یکم سمت چپ - پلاک 1 - طبقه اول - واحد 1