ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۰۵
خیلی عالی۱۳۹۷/۰۷/۲۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۱۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۵/۲۴
خیلی مودب وباشخصیت۱۳۹۷/۰۱/۲۳
آدرس و شماره تماس مطب : کرج
خیابان شهید رجایی - نرسیده به بیمارستان شهید رجایی - کوچه چهارم - تصویر برداری مادر
۰۲۶-۳۴۵۵****
۰۲۶-۳۴۵۲****

ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 13 و 16 الی 20
پنچ شنبه ها از ساعت 9 الی 13


دکتر زهره مکیمتخصص رادیولوژی و سونوگرافیhttps://nobat.ir/madar/https://nobat.ir/madar/ 122068/office/profile_photo/106495/style-drList/office/profile_photo/106495/style-drListساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 الی 13 و 16 الی 20 پنچ شنبه ها از ساعت 9 الی 13
کرجخیابان شهید رجایی - نرسیده به بیمارستان شهید رجایی - کوچه چهارم - تصویر برداری مادر