آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه تهران
stay Home با نوبت مکالمه , در خانه ویزیت شوید مشاهده پزشکان
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه تهران/lab/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-درمانگاه-شبانه-روزی-شکوفه-تهران/l-6z2drb//lab/آزمایشگاه-پاتوبیولوژی-درمانگاه-شبانه-روزی-شکوفه-تهران/l-6z2drb/
تهرانتهران - شهرک ولیعصر (عج) - میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه تهران

تهران - شهرک ولیعصر (عج) - میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه
شماره های تماس
نمایش کامل تلفن
  • ۰۲۱-۶۶۲۱****

آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی درمانگاه شبانه روزی شکوفه تهران
تهران - شهرک ولیعصر (عج) - میدان زادهدی - درمانگاه شکوفه

آزمایشگاه های دیگر