آدرس و شماره تلفن های آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار تهران
stay Home با نوبت مکالمه , در خانه ویزیت شوید مشاهده پزشکان
ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار تهران/lab/آزمایشگاه-آسیب-شناسی-تشریحی-بیمارستان-شهریار-تهران/l-dpbdwm//lab/آزمایشگاه-آسیب-شناسی-تشریحی-بیمارستان-شهریار-تهران/l-dpbdwm/
تهرانتهران - خیابان آذربایجان - نبش کارون - بیمارستان شهریار - بخش پاتو لوژی

آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار تهران

تهران - خیابان آذربایجان - نبش کارون - بیمارستان شهریار - بخش پاتو لوژی
شماره های تماس
نمایش کامل تلفن
  • ۰۲۱-۶۶۸۷****

آدرس آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی بیمارستان شهریار تهران
تهران - خیابان آذربایجان - نبش کارون - بیمارستان شهریار - بخش پاتو لوژی

آزمایشگاه های دیگر