ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

مرکز پزشکی ژنتیک ژنوممنصور صالحی - دکترای تخصصی (Ph.D) ژنتیک مولکولی انسانیhttps://nobat.ir/genomelab/https://nobat.ir/genomelab/ آ2415https://nobat.ir/office/profile_photo/113523/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/113523/style-drListساعات پاسخگویی 8 صبح الی 8 شب می باشد
اصفهانخیابات محتشم کاشانی - بین کوچه 38 و 40