ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

مرکز فیزیوتراپی فدکفرزانه فرجادی - فیزیوتراپhttps://nobat.ir/fadakpt/https://nobat.ir/fadakpt/ 1401https://nobat.ir/office/profile_photo/122633/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/122633/style-drList
تهرانتهرانپارس - بین قلکه دوم و سوم - نبش خیابان ۱۸۲ شرقی رو به روی شیرینی بلوط - ساختمان پزشکان پارسیان