ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سعید محمدیدکترا عمومیhttps://nobat.ir/drzakhm/https://nobat.ir/drzakhm/ 8775864/office/profile_photo/110842/style-drList/office/profile_photo/110842/style-drListساعات کار: هر روز از 9 صبح تا ساعت 21
تهرانتهران، شهرک غرب، خیابان دادمان، انتهای درختی شمالی، کلینیک دیابت تابان، کلینیک زخم