ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
خوب بود۱۳۹۷/۰۹/۱۰
آبله مرغان و حل شد۱۳۹۷/۱۰/۱۶
در شهرستان ماکو دکتر بودن۱۳۹۷/۰۹/۰۶
خوب مفید متوسط۱۳۹۷/۰۹/۱۶
خوب است۱۳۹۷/۰۹/۲۵
ننهنننننگ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
آدرس و شماره تماس مطب : تبریز
پاستور جدید - بین تقاطع طالقانی و آخر شریعتی(شهناز) - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه ۴
۰۴۱-۳۵۵۵****
دکتر وحید زرین تنمتخصص بیماریهای عفونی(داخلی) و تب دارhttps://nobat.ir/drvahidzarrintan/https://nobat.ir/drvahidzarrintan/ 102098https://nobat.ir/office/profile_photo/120474/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120474/style-drList
تبریزپاستور جدید - بین تقاطع طالقانی و آخر شریعتی(شهناز) - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه 4