ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدرضا سلیمیمتخصص گوش حلق و بینیhttps://nobat.ir/drsalimi/https://nobat.ir/drsalimi/ 74236/office/profile_photo/123230/style-normalVCart /office/profile_photo/123230/style-normalVCart
کرجچهارراه طالقانی - جنب پست - ساختمان وزرا - طبقه 7 و 703
4.666666666666742