ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدرضا سلیمیمتخصص گوش و حلق و بینیhttps://nobat.ir/drsalimi/https://nobat.ir/drsalimi/ 74236https://nobat.ir/office/profile_photo/123230/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/123230/style-drList
کرجچهارراه طالقانی - جنب پست - ساختمان وزرا - طبقه 7 و 703