ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر مریم دادگرمتخصص عفونیhttps://nobat.ir/drmdadgar/https://nobat.ir/drmdadgar/ 115941/office/profile_photo/119895/style-drList/office/profile_photo/119895/style-drList
تهرانمیدان پونک - روبروی مجتمع تجاری بوستان - طبقه بالای آزمایشگاه پاد-نبش کوچه ی سوم