ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدکریم هروی بوژابادیتخصص طب هوا فضا و زیرسطحیhttps://nobat.ir/drhervi/https://nobat.ir/drhervi/ 106067/office/profile_photo/122602/style-drList/office/profile_photo/122602/style-drList
تهرانشهر ری - دولت آباد - بلوار قدس _بیمارستان صدیقه زهرا