ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمدکریم هروی بوژابادیمتخصص طب هوا و فضاhttps://nobat.ir/drhervi/https://nobat.ir/drhervi/ 106067/office/profile_photo/122602/style-normalVCart /office/profile_photo/122602/style-normalVCart
تهرانشهر ری - دولت آباد - بلوار قدس _بیمارستان صدیقه زهرا