ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر شقایق برزگرمتخصص زنان ، زایمان و نازاییhttps://nobat.ir/drbarzegar/https://nobat.ir/drbarzegar/ 120285https://nobat.ir/office/profile_photo/121316/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/121316/style-drList
کرجچهارراه طالقانی شمالی - کوچه پوشاک سالیان - ساختمان آترا - طبقه اول