ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حمید رضا افشارجومتخصص داخلی عفونیhttps://nobat.ir/drafsharjou/https://nobat.ir/drafsharjou/ 94273/office/profile_photo/110764/style-drList/office/profile_photo/110764/style-drListکلینیک تخصصی دکتر افشارجو متخصص داخلی-عفونی تمام روزهای هفته صبح و عصر همکار بیمارستان عارفیان بیمارستان شفا
ارومیهخانباباخان - میلاد نور - طبقه 3