ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر حمید رضا افشارجومتخصص داخلیhttps://nobat.ir/drafsharjou/https://nobat.ir/drafsharjou/ 94273/office/profile_photo/110764/style-normalVCart /office/profile_photo/110764/style-normalVCart کلینیک تخصصی دکتر افشارجو متخصص داخلی-عفونی تمام روزهای هفته صبح و عصر همکار بیمارستان عارفیان بیمارستان شفا
ارومیهخانباباخان - میلاد نور - طبقه 3
4.666666666666739