ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
سلام سنگ کلیه داشتم که دکترهاشمی باجدیدترین روش لیزرسنگ یعنی RIRS؛بنده رادرمان کروندونتیجه عالی بود۱۳۹۷/۰۹/۰۹
سلام جراح خوش اخلاق وبسیارماهروخوشدست هستند؛پدرم عمل لیزر پروسنات پیش ابشان انجام دادتد ونتبجه عالی بود۱۳۹۷/۰۹/۰۸
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۰۸
مادرم سرطان کلیه داشت که توسط اقای دکتر جراحی لاپاراسکوپی انجام شد ونتیجه عالی بود۱۳۹۷/۰۷/۰۵
دکتری است که با وجدان کاری کار میکند..۱۳۹۷/۰۲/۰۷
پزشک بسیارکاردرست وبااخلاق؛کلیه ام سنگ سازی مکررداشت؛تقریباهرماه سنگ سازی داشتم؛دکترابتداعمل پی سی ان ال انجام دادوتحت درمان دارویی قراردادن وازحدود15ماهه دیگه سنگ سازی نداشتم عاااالی هستن۱۳۹۷/۰۹/۰۸
بااونکه خیلی سرشون شولوغه؛برای هربیماری به اندازه کافی وقت میذارن وبادقت درمان میکنند۱۳۹۷/۰۹/۱۸
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۷/۲۰
شب ادراری کودک خوب شد۱۳۹۷/۰۱/۲۶
سنگ کلیه داشتم وایشان عمل بسته سنگ انجام دادندنتیجه عالی بود؛فوق العاده عالی ؛بسیارخوش اخلاق وباسوادهستند۱۳۹۷/۰۴/۲۰
سنگ گلیه عمل بسته انجام شد۱۳۹۷/۰۹/۲۴
خدایی تخصصش خییلی بالاس۱۳۹۷/۰۹/۲۲
بسیارباسوادوخوش اخلاق ؛فتق داشتم وایشان به شکل لاپاراسکوپی بنده راجراحی کردن؛ازشون سپاسگزارم۱۳۹۷/۰۶/۱۴
عاااالیی یه سنگ اندازه تخم مرغ روبه روش پی سی ان ال ازکلیه راستم خارج کردن؛باورکردنی نبود! ازشون ممنونم واقعا یکی ازبهترین دکترهای کلیه اس؛هم خوش اخلاق وهم باسوادوهم کاربلد۱۳۹۷/۰۹/۲۴
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بسبارخوش برخوردوخوش اخلاق وحرفه ایی هستند، سنگ حالب بررگ داشتم وبه روشtulعمل شدم ونتیجه بسیاررضایت بخش بود۱۳۹۷/۰۷/۲۳
عالی وفوق العاده پنجه طلایی وخوش اخلاق۱۳۹۷/۰۶/۲۱
اخلاق نیک وباسواد زگیل تناسلی داشتم ودرمان شدم۱۳۹۷/۰۹/۲۰
دکترخوش اخلاق وماهر پروستات پدرم رولیزری عمل کردن وخیلی راضی هستیم۱۳۹۷/۰۹/۱۹
خوش اخلاق وباسواد هیدروسل داشتم وعمل شدم ونتیجه عالی۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برای زگیل تناسلی مراجعه کردم و ایشان مرا درمان کردند.درضمن بسیار متواضع و خوش خلق بودند.ممنونم ازشون۱۳۹۷/۰۳/۲۹
جراح خوش اخلاق وباسوادوپیگیربیماران خود پدرم تومورمثانه داشت وبه روش بسته ایشان راعمل کردند نتیجه عالی۱۳۹۷/۰۹/۱۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۰۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۱
سلام؛بسیارخوش اخلاق هستندووجدان کاری بالایی دارند؛مادرمن تومورغده فوق کلیوی داشت؛وایشان بصورت لاپاراسکوپی مادرمراعمل کردندوعمل بسبارموفقیت امیز بود۱۳۹۷/۰۴/۰۳
دکترخوش اخلاق وباسواد سنگ شاخ گوزنی داشتم وعمل بسته سنگ کلیه انجام دادم وهمه سنگها دریک مرحله حارج شد۱۳۹۷/۰۹/۱۱
دکتر خیلی خوبیه۱۳۹۷/۰۶/۰۴
جراح ربردست وماهروبااخلاق سنگ گلیه داشتم وعمل پی سی ان ال شدم ونتیجه بییارخوب۱۳۹۷/۰۹/۱۰
ویزیت اول بود. خوب بود۱۳۹۷/۰۳/۲۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۰۶
عالی بودن۱۳۹۷/۰۹/۰۸
رفتار خوب و حرفه ای۱۳۹۷/۰۶/۱۹
عالی ؛زودانزالی داشتم وبهبودی کامل پیداکردم۱۳۹۷/۰۵/۲۳
باسواد وخوش اخلاق وپیگیربیماران پدرم سرطان مثانه داشت وعمل شد وباتلاش وپیگیری دکترهاشمی طی دوسال گدشته عود نکرد۱۳۹۷/۰۹/۲۲
باسواد باتجربه وخوش اخلاق خداحفظش کنه۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بسیار انسان شریف‌ودوست داشتنی وجراح حادق وزبردست بادانش روز هستند؛پسرم تنگی حالب داشت وبه روش لاپاراسکوپی توسط دکترهاشمی جراحی شدونتبجه بسیارعالی بود؛باسپاس ازایشان۱۳۹۷/۰۷/۳۰
سلام بیضه نزول نگرده داشتم وبه شکل لاپاراسکوپی درمان شدم ونتیجه عالی بودمممونم ازشون۱۳۹۷/۰۶/۲۹
بهترین پزشکی که تابحال دیده ام؛بسیارباسواد وخوش دست وبسیاروظیفه شناس؛کاش همه پزشکها ازنظروجدان کاری مثل آقای دکترهاشمی باشن۱۳۹۷/۰۷/۱۲
سلام تنگی لوله حالب داشتم وتوسط آقای دکارهاشمی به شکل لاپاراسکوپی عمل شدم ونتیجه خوب بودوکاملا راضی هستم۱۳۹۷/۰۹/۲۵
پزشک فهیم مهربان وبسیارباسوادی هستند۱۳۹۷/۰۷/۰۵
ادامه درمان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پزشک باسوادوعالی وخوش اخلاق نازایی به علت واریکوسل داشتم که عمل شدم و6ماه بعدعمل صاحب فرزندشدم۱۳۹۷/۰۹/۱۰
پزشکی کل نگر ، با علم و با اخلاق بیماری: BPH وضعیت فعلی: خوب۱۳۹۷/۰۵/۲۸
عالی وباسوادوخوش اخلاق بی اختیاری ادرار پس اززابمان پیداکرده بودن وبافیزیوتراپی وداروکه ابشان برام انجام دادن خوب شدم درحالیکه دکترهای زنان همه گفتن بایدعمل افتادگی مثانه انجام بدی ازشون ممنونم۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بسیارعالی۱۳۹۷/۰۴/۲۸
بهترین دکتر۱۳۹۷/۰۹/۱۹
پنجه طلایی وبااخلاق وباسواد مادرم سنگ حالب بزرگ 4سانت داشت وتوسط دکترهاشمی لاپاراسکوپی عمل شد وعمل کاملا موفق بود۱۳۹۷/۰۹/۱۳
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۳۰
سرطان کلیه داشتم وایشان کلیه رابصورت لاپاراسکوپی و بسته خارح کردن۱۳۹۷/۰۱/۳۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۵/۱۰
مادرم سرطان مثانه داشت ودکترهاشمی بسته عمل کردن وطی یکسال پیگیری کردن وخداروشکرمادرم خوب شد۱۳۹۷/۰۹/۲۱
بسیارمتواضع وباسوادهستند؛7سال نازایی داشتم وآقای دکترIUI برامون انجام دادن وخداروشکرصاحب فرزندشدیم۱۳۹۷/۰۹/۱۱
عالیه خدا به خانواده و خودش عمر با عزت بده۱۳۹۷/۰۸/۲۸
سلام پزشک بسیاروظیفه شناس وبااخلاق وباعلم روزهستند،تومورمثانه داشتم؛وتوسط دکترهاشمی درمان شدم والان کاملا خوب هستم بهترین پزشکی که تاحالادیدم؛ازشون سپاسگزارم۱۳۹۷/۰۹/۰۸
پزشک باسوادوقابلی هستد؛بیضه نزول نکرده شکمی داشتم وبه روش لاپاراسکوپی عمل شدم وبهبودی کامل پیداکردم۱۳۹۷/۰۹/۱۳
سلام؛پزشک بسیارحاذق وبااخلاق ومهربانی هستد؛زگیل های تناسلی زیادوبزرگ داشتم که بادرمان ایشان کاملا بهبودیافت؛ازشون واقعاممنونم۱۳۹۷/۰۶/۰۷
ناتوانی جنسی؛بهبودی کامل پیداکردم؛بسیارباسوادوباحوصله وبااخلاق هستند۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فوق العاده هستند،یکسال بعدارجراحی واریکوسل توسط ایشان بعداز15سال بچه دارشدم ،بسیار مردم دار و بسیار مجرب و دارای دانش بسیار بالا هستند۱۳۹۷/۰۱/۳۰
فوق العاده باسوادوخوش اخلاق هستند؛پدرم سرطان پروستات داشت وتوسط ایشان جراحی شدوبهبودی کامل پیداکرد۱۳۹۷/۰۵/۰۹
بهترین پزشک۱۳۹۷/۰۹/۲۷
بااخلاق ودلسوزبیماران وتخصص بالا پروستاتیت داشتم وبعد5سال درمانهای مختلف پیش دکترهای مختلف؛هیچ نتیجه ای نگرفتم؛دکترهاشمی عزیزبیماری مراتشخیص داد ودرمان شدم۱۳۹۷/۰۹/۲۶
بسیارخوش اخلاق وباسوادهستند، من بی اختیاری ادراری داشتم وقراربودعمل بشم ولی ‌‌آقا دکتربادرمان غیرجراحی وفیزیوتراپی من رو درمان کردن ازشون سپاسگزارم۱۳۹۷/۰۹/۰۲
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۷/۲۲
باسواد وبااخلاق استادم هستن توی دانشگاه؛فوق العادس این مرد۱۳۹۷/۰۹/۲۳
عالی سنگ شاخ گورنی کلیه که پی سی ان ال شدم ونتیجه عمل بعدازیکسال عالی است۱۳۹۷/۰۹/۲۶
سلام من هم عمل واریکوسل انجام دادم دکتر خوش اخلاق خیلی هم عالی۱۳۹۷/۰۶/۱۱
بااخلاق ووجدان کاری بالا وحرفه ایی۱۳۹۷/۰۹/۲۵
عدم رضایت۱۳۹۷/۰۴/۰۳
من مشکل تورم مثانه داشتم و هر دکتر ارولوژی رفتم نتوانستن به طور کامل درمانم کنن اما بوسیله یکی از اشنایان به دکتر هاشمی که واقعا انسان شریف و دلسوزی می باشند معرفی شدم که با کمترین هزینه و در کمترین زمان مشکلم حل شد. توصیه میکنم حتما اگر مشکل کلیوی و ادراری دارید به ایشان مراجعه کنید واقعا معجزه میکنند با تکنیک های درمانشان۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بسیارعالی؛تنگی حالب داشتم وبصورت لاپاراسکوپی عمل شدم وبهبودی کامل داشتم۱۳۹۷/۰۵/۲۵
بسیارباسوادوخوش اخلاق هستند؛سنگ گلیه داشتم وبه روشpcnlعمل شدم ونتیجه عالی بود۱۳۹۷/۰۵/۱۸
   اطلاعات تکمیلی :
متخصص وجراح کلیه ومجاری ادراری تناسلی ونازایی(ارولوژیست)
رتبه برتر بوردتخصصی جراحی کلیه ومجاری ادراری ازدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فلوشیپ فوق تخصص جراحی های بسته ولیزری سنگ کلیه ولاپاراسکوپی پیشرفته(اندویورولوژیست) ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیارگروه ارولوژی دانشکده پزشکی اصفهان
عضوانجمن ارولوژی آمریکا(AUA)
عضوانجمن ارولوژی اروپا(EUA)
صاحب چندین مقاله چاپ شده درزمینه ارولوژی واندویورولوژی در مجالات علمی جهان
درمان بسته سنگهای کلیه(PCNL,TUL,RIRS),سرطان های ادراری(کلبه مثانه،....)ناباروری(درمان جراحی واریکوسل به روشهای میکروسگوپیک ولاپاراسکوپی)،ناتوانی جنسی،درمان لاپاراسکوپیک فتق وبی اختیاری ادراری؛بیماریهای پروستات (ورم پروستات؛بزرگی پروستات؛سرطان پروستات)

مشاهده بیشتر ...

آدرس و شماره تماس کلیه ومجاری ادراری : اصفهان
خیابان شمس آبادی - بین بیمارستان عیسی بن مریم وچهارراه قصر؛روبروی هنرستان امیرکبیر،نبش کوچه شازده ابراهیم(کوچه شماره ۲۰)، مجتمع تیراژه؛طبقه اول؛واحد۴
۰۹۳۹-۴۲۰-****
۰۳۱-۳۲۳۶****
۰۳۱-۳۲۳۵****

ساعات ویزیت در مطب:
روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ازساعت 4تا8:30شب
نوبت دهی:
تلفن:09394206523روزهای شنبه تاچهار شنبه۹صبح الی ۴عصر
تلفن:32368030روزهای زوج۱۶تا۲۰:۳۰
32358768 روزهای زوج۴عصر الی۸:۳۰شب
   مسیریابی خودکار تا درب مطب
دکمه‌ی بالا را از گوشی‌های موبایل دارای نرم‌افزار مسیریاب کلیک کنید و مسیر حرکتتان از نقطه‌ای که در آن هستید تا مطب را به آسانی مسیریابی کنید.


دکتر رسول هاشمیجراحی کلیه و مجاری ادرای تناسلی و نازایی وناتوانی جنسیhttps://nobat.ir/dr_hashemi/https://nobat.ir/dr_hashemi/ 92514https://nobat.ir/office/profile_photo/105507/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/105507/style-drListساعات ویزیت در مطب: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ازساعت 4تا8:30شب نوبت دهی: تلفن:09394206523همه روزه 8صبح الی 9شب تلفن:32358768 همه روزه15:30 الی 20
اصفهانخیابان شمس آبادی - بین بیمارستان عیسی بن مریم وچهارراه قصر؛روبروی هنرستان امیرکبیر،نبش کوچه شازده ابراهیم(کوچه شماره ۲۰)، مجتمع تیراژه؛طبقه اول؛واحد۴