ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر جهانگیر تقی پورمتخصص جراحی پلاستیک و زیباییhttps://nobat.ir/dr.taghipour/https://nobat.ir/dr.taghipour/ 94946https://nobat.ir/office/profile_photo/100268/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/100268/style-normalVCart ساعات کار مطب: از 10 صبح تا 7 عصر ------------- دکتر جهانگیر تقی پور در حدود 28 سال در طب ملی بریتانیا در مهمترین مراکز بیمارستانی دانشگاهی جراح بوده و همزمان در کلینیک زیبایی خصوصی اش در لندن به جراح های زیبائی مشغول بوده و کلینیک زیبایی ایشان از شناخته ترین و موفق ترین کلینیک ها در بریتانیا بوده که از سرناسر آن کشور و از خارج مشتریان فراوانی داشته است. دکتر جهانگیر تقی پور تجربه و نبحر خود در جراحی های زیبایی را در شیراز نیز به هموطنان عرضه میکند. برای اطلاعات بیشتر یا تلفن 07136292999 تماس بگیرید. -------- web site: www.drtaghipour.ir email: info@drtaghipour.ir
شیرازشیراز خیابان عفیف آباد - نبش کوچه 6 - مجتع مهرگان - طبقه 4