ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی





دکتر مجید عسکریمتخصص ارتوپدیhttps://nobat.ir/dr.majid_askari/https://nobat.ir/dr.majid_askari/ 104611/office/profile_photo/120102/style-drList/office/profile_photo/120102/style-drList
تهرانفلکه دوم صادقیه ابتدای بولوار کاشانی پشت بیمارستان ابن سینا خیابان اعتمادیان جنب درمانگاه ابن سینا مجتمع شیری طبقه اول واحد دوم