ورود پزشکان + معرفی مطب جدید   ورود/ثبت نام کاربران پرسش و پاسخ پزشکی
دکتر افشین طباطباییاندکترا دندان پزشکیhttps://nobat.ir/dr.afshintabatabaeian/https://nobat.ir/dr.afshintabatabaeian/ 41108https://nobat.ir/office/profile_photo/111926/style-normalVCart https://nobat.ir/office/profile_photo/111926/style-normalVCart ساعات کار مطب: عصرها 4:30 الی 8 غیر از پنجشنبه صبحها 9 الی 11:30 روزهای زوج
اصفهانچهارباغ بالا - چهارراه نظر - جنب انتشارات جنگل - ساختمان پزشکان -طبقه 2