ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر افشین طباطباییاندکترا دندان پزشکیhttps://nobat.ir/dr.afshintabatabaeian/https://nobat.ir/dr.afshintabatabaeian/ 41108/office/profile_photo/111926/style-drList/office/profile_photo/111926/style-drListساعات کار مطب: عصرها 4:30 الی 8 غیر از پنجشنبه صبحها 9 الی 11:30 روزهای زوج
اصفهانچهارباغ بالا - چهارراه نظر - جنب انتشارات جنگل - ساختمان پزشکان -طبقه 2