دکتر مجید یاوریان  

دکترای ژنتیک مولکولی انسانی
  • دکترا شماره نظام : آ۲۰۲۹
نوبت دهی تلفنی
درمانگاه ژنتیک دکتر فقیهی
شیراز

خیابان زند - کوچه 43 اولین فرعی سمت راست درمانگاه ژنتیک دکتر فقیهی
  • ۰۷۱-۳۲۳۶****
  • ۰۷۱-۳۲۳۶****
صبح ها ساعت 8 - 14
عصر ها ساعت 16 - 20
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید
دکتر مجید یاوریاندکترا ژنتیک و پزشکی هسته ای/doctor/دکتر-مجید-یاوریان-شیراز/dr-3094//doctor/دکتر-مجید-یاوریان-شیراز/dr-3094/ آ2029https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/100825/style-drListstyle-normalVCart https://cdn.nobat.ir/doctor/profile_photo/100825/style-drListstyle-normalVCart آدرس و تلفن دکتر مجید یاوریان - شیراز خیابان زند - کوچه 43 اولین فرعی سمت راست درمانگاه…
شیرازخیابان زند - کوچه 43 اولین فرعی سمت راست درمانگاه ژنتیک دکتر فقیهی