دکتر غفار نصیری هانیس، متخصص روان شناسی ( نوبت دهی تلفنی )
مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده ( نوبت دهی تلفنی )

دکتر غفار نصیری هانیس  

روانشناس ، مشاوره خانواده و ازدواج
  • دکترای‌تخصصی شماره نظام : ۴۹۸۷
نوبت دهی تلفنی
اطلاعات تکمیلی
دکتری تخصصی روان شناسی،
کارشناس ارشد روان شناسی خانواده درمانی،
کارشناس روان شناسی عمومی،
شماره عضویت ۱۴۰۸۹ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،
پروانه اشتغال تخصصی ۴۹۸۷
دانش آموخته برتر دکتری تخصصی روان شناسی مورد تائید بنیاد ملی نخبگان
مشاهده بیشتر ...
دکتر غفار نصیری هانیس، متخصص روان شناسی
سنندج

سنندج
میدان اقبال
ابتدای خیابان کشاورز
  • 918998****
مراجعه با هماهنگی قبلی صورت گیرد.
مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
سنندج

میدان اقبال، ابتدای خیابان وکیل، بلوک متخصصین، جنب داروخانه دکتر خدیو، طبقه 3
  • 918998****
مدیر مرکز: غفار نصیری هانیس، دکترای تخصصی روان شناسی، کارشناس ارشد روان شناسی خانواده درمانی
scholar.google.com/citations?user=t-6r8xQAAAAJ&hl=en/>هماهنگی تلفنی قبلی لازم است.

هزینۀ هر 45 دقیقه مشاوره 207 هزار تومان است.
روش مسیریابی خود را انتخاب نمایید