دکتر حسن زمانی در حیطه tوق تخصص قلب جنین. کودکان و نوجوانان و اکوکاردیوگرافی جنین ، اینترونشنال کاردیولوژی در شهر تهران به آدرس سعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حسن زمانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حسن زمانی

دکتر حسن زمانی

tوق تخصص قلب جنین. کودکان و نوجوانان

اکوکاردیوگرافی جنین ، اینترونشنال کاردیولوژی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۶۶۲۴۵
۱۲۱ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
دکتر حسن زمانی مرکز قلب جنین و کودک امید
تهرانسعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴

ساعات کار مطب:

همه روزه ۱۲ الی 19 عصر

  0912074****
  021-2211****
  021-2211****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹
  ۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸
  کسانی که دکتر حسن زمانی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم زهرا اسماعیل زاده مقدم مامایی سرکار خانم زهرا اسماعیل زاده مقدم
  اینستاگرام دکتر حسن زمانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  دکتر حسن زمانی مرکز قلب جنین و کودک امید

  سعادت آباد - خیابان بخشایش جنب بیمارستان عرفان برج عرفان طبقه هفتم واحد ۷۰۴

  0912074****
  021-2211****
  021-2211****