برای بلفارو مراجعه کردم. صادقانه بهم گفتن نیاری نداری. مرسی ازشون

۱۴۰۲/۰۹/۰۷

پزشک بسیار دقیقی هستند و به جزییات توجه میکنند همچنین اطلاعات خوبی در اینستاگرام منتشر میکنند

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

مشکلم این بود دور رو خیلی واضح نمیدیدم

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

بسیار خوش برخورد و با پرستیژ بودن.جز پزشک های خوب کلینیک نور هستند ایشون.من یک مشاوره ی عالی داشتم با ایشون

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

برای عمل چشم و حذف عینک مراجعه کردهبودم،صادقانه ترین مشاوره رو به من دادند و بهترین روش درمان رو به من پیشنهاد کردند با توجه به بیماریم

۱۴۰۲/۰۸/۲۷