پزشک فوق العاده خوبی است

۱۴۰۲/۱۰/۰۶

عدم رضایت

۱۴۰۱/۰۲/۱۳

دکتر ب

۱۴۰۲/۰۳/۳۰

بسیار دقیق هستند و با توجه کامل به گفته های بیمار مسئله را بررسی و درمان می کنند. عالی

۱۴۰۲/۱۰/۰۶

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

فشار بالا

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

بسایار حرفه ای و عالی خیلی وقت میزارن دکتر

۱۴۰۲/۰۳/۳۰

بهترین پزشک و با اخلاق ترین هستن و کارشون عالی

۱۴۰۲/۰۵/۲۴

درجه یک

۱۴۰۰/۰۶/۱۰

ایشان دکتر مادر بنده هستند.حس فوق العاده و بالای اعتماد در مادر من ایجاد کرده اند که در روند درمان ایشان بسیار موثر بودهاست.

۱۴۰۰/۰۴/۰۹