بسیار حامی و با تخصص مشکل منو کنترل کردن اضطراب و وسواس

۱۴۰۳/۰۲/۱۲

من دچار یک خود کم بینی و اظطراب و نهایتا ترس شده بودم که بعد از جلسه چهارم حدودا ۶۰ درصد و بعد از جلسه هشتم کاملا بهبود پیدا کردم از ایشون واقعا تشکر میکنم

۱۴۰۳/۰۲/۱۴