پاره شدن مویرگ چشم

۱۴۰۲/۰۹/۱۳

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

اولین باره نوبت زدم

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

خوب بود

۱۴۰۲/۰۸/۲۶

بسیار پزشک با اخلاق و با سوادی هستند

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

عمل چشم

۱۴۰۲/۰۳/۲۶

سلام فعلا تجربه ای از ایشان ندارم ، نوبت لیزینگ داده ، کار و عملکرد هم نمیدانم متشکر

۱۴۰۲/۰۳/۱۲