عالی هستن

۱۴۰۲/۰۹/۲۷

دکتر با تج

۱۴۰۲/۰۶/۱۱

دکتر با حوصله و وظیفه شناس خدا خیرشون بده

۱۴۰۲/۰۹/۲۸

بسیار حاذق و با سواد. بسیار با اخلاق. مشکل گوارش داشتم به لطف ایشان بستری شدم و حل شد.

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

بسیار دکتر باتجربه وخوبی هستن

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

سلام مادر بیمار ایشون بوده خیلی عالی بود براشون ممنون از ایشون

۱۴۰۲/۰۷/۲۶

دکتر بسیار خوش اخلاق و حاذقی است

۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مشکل کلیه وبا کراتین ۲۴درمانم کردن دکتری با حوصله و انسانی بسیار شریف هستند.

۱۴۰۲/۱۱/۲۶

مادرم مشکل قند داره و زیر نظر ایشون هستن بسیار صبور و عالی هستن

۱۴۰۲/۱۲/۱۵

دکتربسیارخوبی است

۱۴۰۲/۰۳/۰۴

خیلی دکتر بادقت وباتجربه ای هستن

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

درد معده

۱۴۰۲/۱۱/۰۳

والله خیلی صبورانه وباحوصله به حرفهای بیمارگوش میده براچکاب رفته بودم الهی که خداحافظشون باشه

۱۴۰۳/۰۱/۰۷

پزشک پدر در بیمارستان قائم بودن شکم درد ومشکل صفرا داشتن

۱۴۰۲/۰۷/۰۳

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۲/۰۲

بسیارباحوصله و خوش اخلاق دقیق هستند

۱۴۰۳/۰۱/۱۸

عالییییییی

۱۴۰۲/۰۲/۰۵

برای چک آپ مراجعه کردم بسیار خوش برخورد وبرای بیمار وقت می گذارند

۱۴۰۲/۱۱/۰۸

عالی عالی عالی

۱۴۰۲/۰۱/۲۰

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۳/۰۵

عالی هستن

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

مشکل قند خون بود

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

در بیمارستان قائم

۱۴۰۳/۰۱/۲۱

بسیار مهربان و در کار خود استاد هستند

۱۴۰۲/۱۲/۰۲