عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۵/۲۸

پزشک حرفه ای و خوش اخلاق

۱۴۰۲/۰۳/۱۰

بسیار خوش برخورد و حاذق

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

عالی و بسیار خوش اخلاق

۱۴۰۲/۰۸/۲۴

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۹/۰۴

عالی هستن

۱۴۰۲/۰۹/۰۹

بسیار مهربان دلسوز

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

درد کلیه

۱۴۰۲/۰۹/۰۳

بسیار دکتر مهربان وحاذقی هستند

۱۴۰۲/۰۶/۲۱

عالی دکتر کاربلدی

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

درد الت تناسلی

۱۴۰۱/۱۰/۲۵

باسلام ا

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

از طریق سایت نوبت

۱۴۰۲/۰۸/۱۹

عالیو با حوصله

۱۴۰۱/۱۲/۰۷

بسیار ماهر وه عالی

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

دکتر بسیار خوش اخلاق و حاذق برای پروستات مراجعه کردم درحال حاضر تحت معالجه هستم.

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

بسیار با تجربه و عالی

۱۴۰۱/۱۰/۲۸

فوق العاده دکتر با اخلاق ممنون ازتون دکتر

۱۴۰۱/۱۱/۲۴

سنگ کلیه بهترین و مهربان ترین و دلسوز ترین دکتر در شهر کرج هستند.

۱۴۰۲/۰۸/۲۸

بسیار با تجربه و یا حوصله

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

ارولوژی

۱۴۰۲/۰۷/۲۸

خوش برخورد

۱۴۰۲/۰۳/۱۲

با تجربه ، محترم و عالی

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

درد کلیه

۱۴۰۲/۰۵/۰۷

دکتر خوبیه

۱۴۰۲/۰۶/۱۰

تحت درمانیم بسیار دکتر خوش برخورد و کار بلد هستن

۱۴۰۲/۰۱/۱۹

خوش برخورد و با حوصله

۱۴۰۲/۰۳/۲۰