عمل زیبایی پلک انجام دادم ، عالی بودند

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

پسرم انسداد مجرای اشکی داشت و پیش اقای دکتر عمل و لوله گذاری کرد. الان خیلی خوب شده

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بسیار عالی و حاذق در چشم پزشکی

۱۴۰۲/۰۸/۱۳

افتادگی پلکم رو جراحی کردم و الان بعد از یک ماه راضی هستم.

۱۴۰۲/۰۵/۲۶

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۸/۲۴

بسیار دکترهوش برخوردباعلم بالا

۱۴۰۲/۰۶/۱۷

جراحی اصلاح آنتروپیون و الکترولیز مژه های زائد داخل چشمی به خوبی انجام شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۸