عالی بود

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

عاااالی بودن

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

یک معاینه ساده چشم بود و بسیار راضی بودم،رفتارشون بسیار حرفه ای و عالی بود

۱۴۰۲/۰۴/۱۴

خوب و با حوصله

۱۴۰۲/۰۸/۲۰