عمل cclانجام دادند و عالی بود

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

پیلیسه در قرنیه چشم .و دارو برای دوماه .و مراجعه مجدد بعداز ۶ ماه

۱۴۰۲/۰۹/۰۷

بسیارعالی

۱۴۰۲/۰۲/۱۷

خوب بود

۱۴۰۲/۰۶/۲۵

عالی بود

۱۴۰۱/۱۲/۲۳

لیزیک انجام دادم ، بسیار راضی بودم و درد نداشتم

۱۴۰۱/۰۸/۲۰

عالی هستن

۱۴۰۲/۰۹/۱۰

عمل چشم

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

بسیار عالی هستند

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

عمل لازک انجام دادم ولی خیلی راضی نیستم چشمام دوباره ضعیف شدن تاری دید دارم

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

قوزقرنیه به ارامی توضیح دادن وبه تمام سوالات من جواب دادن دکترخوبی

۱۴۰۲/۰۶/۲۹

خوب است

۱۴۰۲/۰۳/۲۴

بلفارو پلاستی

۱۴۰۲/۰۲/۱۹

مشکل بینایی ، نتیجه عالی

۱۴۰۱/۰۹/۰۳

چشم راست

۱۴۰۲/۰۲/۲۷

عمل prk

۱۴۰۱/۰۹/۰۳

پدر من پیش ایشان عمل چشم انجام دادند خیلی راضی بودیم کارشون فوق العاده هست

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

مشکلغرنیه

۱۴۰۲/۰۳/۱۰

دکتر بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۸/۰۹

سلام عمل چشم

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مشکل چشم

۱۴۰۲/۰۵/۰۵

عمل ناخنک انجام دادم.

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

خیلی عالی

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مشکل بسته شدن قرینه چشم بود عملم عالی بود

۱۴۰۲/۰۴/۰۳

فوق العاده عالی

۱۴۰۲/۰۲/۰۶