بیسار دکتر توانمند وشایسته استان میباشند که قبلا اثبات نمود

۱۴۰۲/۰۷/۰۲

فوق العاده کار بلد بهترین دکتردر تخصص خودشون هستن

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

عمل آرنج

۱۴۰۲/۰۴/۱۵

بسیار پزشک مجرب و باتجربه ای است.

۱۴۰۲/۰۷/۲۵

دردزانو

۱۴۰۲/۰۶/۲۸

من تحت درمان هستم

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

دست درت

۱۴۰۲/۰۱/۲۱

سلام حدود ۱۸سال پیش توسط دکتر عمل زانو راست که بر اثر تصادف اسیب دیده بود انجام داده ام وتا کنون مشکلی نداشتم ولی چند روزه درد شدید وعدم کنترل پای راستم که فاقد کشگک میباشد راه رفتن را برایم غیر ممکن کرده

۱۴۰۱/۰۹/۱۰

خوب بوده

۱۴۰۲/۰۲/۱۷