عالی و دلسوز

۱۴۰۲/۰۶/۲۲

عالی بودن

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

مچ دستم درد میکرد دارو و آتل تجویز کردن خوب شد

۱۴۰۲/۰۷/۱۴

کمر درد داشتم و درحال درمان هستم ولی خیلی بهتر شدم

۱۴۰۲/۰۲/۲۳

دکتر خیلی خوبیه

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

دکتر عالی

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

عالی بودن برای کمردرد

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

تاندون انگشتم قطع شده بود که توسط دکتر ممیز پیوند زده شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

قطع انگشت

۱۴۰۲/۰۱/۱۱

تاندوم پا

۱۴۰۲/۰۸/۰۹

کشیدگی مینیسک ورباط زانوداشتم عاالی اند

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

حس خوب

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

عالی ..با اخلاق بسیار خوب

۱۴۰۲/۰۷/۱۰

کمردرد

۱۴۰۲/۰۹/۱۵

عالی و تشخیص بی نظیر

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

سلام بسیار دکتر خوبی هستن

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

هیچ مشکلی

۱۴۰۱/۱۲/۱۵

فعلا در حال درمانم

۱۴۰۲/۰۴/۰۲