بهترین

۱۴۰۲/۰۸/۰۳

دربیمارستان دکترویزیت کرد دکتر بنظرم دکتر خوبی هست

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

دخترم عفونت ادرار وکلیه داشتند

۱۴۰۲/۰۹/۰۷

عفونت و ورم کلیه

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

چندباردخترم مریض بودپیششون رفتم خیلی خوبه عالیه

۱۴۰۲/۰۲/۱۶

مشکل عفونت ادراری

۱۴۰۱/۱۰/۲۶

دخترم رو اورده بودم پیش خانم دکتر تشخیص درست بود.کاردرست هستن و دلسوز

۱۴۰۲/۰۹/۰۳

دکترخوبیه واسه اسهال ودل درد دخترم پیشش رفتم

۱۴۰۰/۰۸/۱۳