زایمان عالی دکتر بسیار مهربان و خش خلق و خو

۱۴۰۱/۰۹/۲۳

بسیار عالی

۱۴۰۲/۰۸/۰۹

فقط یه بار پیش ایشون رفتم . بد نیست . کاملا توضیح میده همه چیزو .

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

عالی بسیار مهربون و دقیق

۱۴۰۱/۰۸/۲۹

با حوصله وتوضیحات خوب

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

صدرصد ک

۱۴۰۲/۰۴/۲۴

برای معاینه اومده بودم

۱۴۰۲/۰۲/۰۳

عفونت رحم - خانم دکتر جوان ، باسواد ، باحوصله و کاربلدی هستن و نتیجه درمان هم عالی بود .

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

افتادگی رحم بود کارش خیلی خوب بود

۱۴۰۲/۰۱/۰۹