دکتر خوبیه

۱۴۰۲/۰۹/۰۵

دکتر خیلی خوب است

۱۴۰۲/۰۹/۱۴

هنوز درمان رو شروع نکردم و فقط یکبار وبزیت شدم

۱۴۰۲/۰۳/۲۷

سلام برای،معاینه رفتم

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

واقعا عالی هست دلسوزجوانمردباوژدان

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

عمل پا

۱۴۰۲/۰۳/۰۳

مشکل گردن

۱۴۰۲/۰۷/۰۸

زانو تحت درما

۱۴۰۲/۰۳/۲۲

عمل زانو

۱۴۰۱/۱۲/۰۵

مشکل پرانتزی داشتم فعلا جوابی قحطی نگرفتم

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

عالی بود

۱۴۰۲/۰۸/۱۳

دکتر خوبی

۱۴۰۲/۰۱/۲۵

فعلا در حس

۱۴۰۱/۰۷/۰۶

خیلی خوب بود

۱۴۰۱/۱۲/۰۲

عالی دکتری خوب با علم روز پزشکی

۱۴۰۲/۰۴/۰۴

دکتر بسیار دلسوز و عالمی هستند و کارشون بسیار دقیق و معجزه کننده است

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مشکل پا دارم

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

خیلی کارت درسته بسیار دکتر سینا طالبی خوبه

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

بسیار عالی آسیب کشکک زانو

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

عمل پا

۱۴۰۱/۱۱/۲۱

عمل ساق پافعلادرحال مداواهستم

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

خیلی خوب

۱۴۰۱/۰۷/۰۹

مشکل تراکم استخوان که موثر بوده ودرمان ادامه دارد.

۱۴۰۲/۰۹/۱۱

مشکل زانو

۱۴۰۱/۱۲/۰۳

عمل زانو

۱۴۰۱/۱۱/۱۵