عالی بودن

۱۴۰۲/۰۲/۲۹

پزشک حرفه ای کاملا مسلط و حاذقی هستن عمل لیزیک انجام دادم عالی بودند

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

عالی هستند خانم دکتر

۱۴۰۲/۰۴/۰۱

واقعا عالی

۱۴۰۲/۰۲/۲۹

برای معاینه رفتم، خیلی خوب بودن

۱۴۰۱/۱۰/۰۷

بسیار عالی،

۱۴۰۲/۰۲/۰۴

تشخیص قوز قرنیه

۱۴۰۱/۱۰/۰۳

معاینات ۶ ماه یکبار پسرم عالییی

۱۴۰۲/۰۹/۰۷

دکترخوب وباتجربه ای هستند

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

خانم دکتر چشم من را عمل کردن بسیار عالی خیلی راضی ام

۱۴۰۱/۰۳/۲۹

لیزیک انجام دادم عالی بود

۱۴۰۲/۰۵/۰۸

کمک میکند

۱۴۰۲/۰۲/۱۶

خوش برخورد و دقت خوب

۱۴۰۲/۰۶/۰۴

ایشان دکتر بسیار خوش اخلاق ومهربانی هستند واز مراجعه با ایشان بسیار راضی بودم موفق باشند

۱۴۰۱/۰۷/۲۹

دکتر کار

۱۴۰۲/۰۲/۰۳

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۲/۲۶

دکتر خوب وباتجربه ای است

۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ضعف چشم عالی بودن

۱۴۰۱/۰۳/۰۹