عمل چشم

۱۴۰۲/۰۴/۲۰

بسیارعالی وحاذق

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شالازیون راضی بودم

۱۴۰۱/۰۲/۱۰

دکتر با حوصله و با دقتی بودند

۱۴۰۱/۱۱/۱۶

با دقت وبا حوصله بودند.

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

دکتر بسیار خووبی است

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

عالییی

۱۴۰۰/۱۱/۰۲

معاینه بله

۱۴۰۲/۰۷/۲۸

عمل لیزیک داشتم ودوساله انجام دادم. خدایی راضی بودم. اخلاقشونم بیسته

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

عمل و عالی

۱۴۰۲/۰۲/۲۷

پزشک فوقالعاده و توانمند و خوش اخلاق

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

دکتر بسیار خووبی است

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

عالییییییییی

۱۴۰۰/۱۱/۰۵

. االللتال

۱۴۰۱/۰۶/۰۴

لذت بردم از این دکتر و منشی خوش برخورد و ...

۱۴۰۲/۰۳/۰۴

ویزیت ودارم

۱۴۰۲/۰۳/۱۹

فوق العاده خوش برخورد ودقیق هستند

۱۴۰۱/۰۴/۰۷

سلام من ناخنک چشم داشتم تازه عمل کردم. هنوز نتیجه مشخص نیست.ولی دکتر بسیار خوش اخلاق وخوش برخوردی هستند.

۱۴۰۲/۰۵/۰۳

عالیییی

۱۴۰۲/۰۵/۱۷

برامعاینه مجدد

۱۴۰۲/۰۶/۱۹

من چشمم رو عمل کردم لیزیک .واقعا عالی بودن عالی

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

عمل پلک

۱۴۰۲/۰۳/۲۱

عالی بود

۱۴۰۲/۰۱/۰۶

چشم دخترم ضعیف

۱۴۰۲/۰۷/۲۵

دکتر با سواد و عالی خوش رو

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

دکتر بسیار عالی و با تجربه

۱۴۰۲/۰۲/۱۲

عالی بود هم تشخیص وهم تجویز و

۱۴۰۲/۰۷/۱۲

عالی بودن

۱۴۰۱/۰۵/۰۸

لیزینک کردم عالی بود اقای دکتر انسان و شخصیتش عالی هز نطر اخلاق فوقالعاده

۱۴۰۱/۰۳/۰۹

بسیار عالی و با حوصله و وارد در حرفه خود میباشد

۱۴۰۲/۰۸/۰۵

درمان پیر چشمی

۱۴۰۲/۰۸/۱۷

معاینه چشم و راضی بودم

۱۴۰۲/۰۵/۱۵

بسیار دکتر با تجربه وعالی هستند چشم مادرم وبرادرم رادر بیمارستان شهیدصدوقی عمل کردند راضی هستند واز همه مهمتر خیلی با خدا هست ودنبا ل ما دیات نیست .خدا خیرش بدهد.

۱۴۰۲/۰۲/۲۰

برای معاینه

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

دکتر بسیار خوب و حاذقی میباشد

۱۴۰۱/۰۷/۲۰

بسیار عالی و با علم زیاد هستند

۱۴۰۲/۰۵/۳۰

سلام عفونت جشم پسرم را با درایت و دقت وبسرعت معالجه کردند

۱۴۰۲/۰۴/۱۷

عالی بودند

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

پدرم را عمل کردند و پدرم خیلی راضی بودند

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

من چشمام خیلی ضعیف بودوآستیکمات پیش آقای دکترعمل کردم الانم نزدیکه ۲ساله خیلیم راضیم به شماپیشنهادمیکنم آقای محمدی راانتخاب کنیدکه کارشون بینظیره

۱۴۰۱/۰۴/۲۸

عالی بودن

۱۴۰۲/۰۴/۲۴