گرفتگی عضله و گیر افتادگی عصب

۱۴۰۳/۰۱/۰۹

دسیک کمر

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

سیاتیک. تحت درمان

۱۴۰۲/۰۸/۰۸

دیسک کمر

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

پارگی دیسک،عالی

۱۴۰۲/۱۱/۰۷

زانودرد

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

درد دیسک داشتم زیاد فرقی نکردم

۱۴۰۱/۰۳/۰۱

سلام. درد شدید عصب سیاتیک با هفت جلسه فیزیوتراپی درد به شدت کم شد

۱۴۰۲/۰۱/۰۴

لگن درد

۱۴۰۱/۱۱/۲۹

دیسک کمر.خوب شدم

۱۴۰۲/۰۹/۰۲

خوب بود

۱۴۰۲/۰۵/۱۶

برای سیاتیک رفتم پیش ایشون و کامل درمان شدم

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

خوب بود

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

مشکل زانو

۱۴۰۲/۰۶/۱۰

سلام دیسک کمر داشتم نتیجه عالی بود

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

خار پاشنه و به طور کامل رفع شد

۱۴۰۲/۰۳/۰۸

خارپاشنه، مجدد برگشت

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

سلامپدر همسرم مشکل زانوی پا داشتن واقعا کار دکتر عالی بوده با اینکه جلسات کامل نشده بود

۱۴۰۰/۱۰/۰۲

بسیار عالی

۱۴۰۱/۰۹/۲۰

عالی تش

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

ی جلسه رفتم ونشد برم برای لیزر

۱۴۰۱/۰۵/۰۴

عالی بی

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

خار استخوان

۱۴۰۲/۱۱/۰۱

ارتروز گردن .دوره کاریو پرکتیک ..خوب شدم مدتی

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

خدا را شکر نتیجه گرفتم

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

توصیه میکنم

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

دیسک کمر

۱۴۰۱/۰۲/۲۳

بسیار عالی هستند هر بار نتیجه بخش بوده.

۱۴۰۲/۰۸/۲۵

مشکل عصب کف پا درحال درمان پزشک خوب هستن هم از نظر رفتار وهم به جهت امکانات پزشکی

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

خار پاشنه داشتم خوب شدم

۱۴۰۲/۰۱/۰۵

دکترخوبی هستند

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دیسک وسیاتیک ولی دوباره مشکل شدید دارم

۱۴۰۱/۰۹/۰۴

عدم رضایت

۱۴۰۲/۱۲/۰۲

خار پاشنه داشتم و دوره درمان عالی بود الان هم منیسک زانو آسیب دیده و در حال درمان هستم . پزشک بسیار عالی و با اخلاق و با تجربه هستند

۱۴۰۲/۱۲/۱۸

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۹/۲۰

دیسک کمر داشتم

۱۴۰۱/۰۳/۲۷

مادرم و خواهرم چند بار رفته اند وراضی بوده اند

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

بسیار مجرب وعالی

۱۴۰۲/۰۱/۲۶

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۵/۱۰

عالی بود

۱۴۰۲/۰۱/۱۸

کمر دردوخارپاشنه

۱۴۰۲/۰۷/۱۸

من بار اول میخام رجوع کنم

۱۴۰۰/۰۹/۲۷

دیسک کمر، عالب

۱۴۰۲/۰۸/۲۹

دستگاه های مدرنی دارند و کلینیک مجهزی می باشد

۱۴۰۰/۰۸/۲۰

عالی بود

۱۴۰۲/۱۰/۲۶

خار پاشنه

۱۴۰۲/۰۲/۰۴

عااااالی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درد زانو خوب بود

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

راضی بودم و از بهترین ها هستند و البته در تشخیص صراحت بیان نظرشون ایشان را متمایزتر کرده

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

سیاتیک بهبودی حاصل شد

۱۴۰۱/۰۳/۲۸