در حال طی دوران درمانم

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عالی هستن

۱۴۰۰/۱۰/۰۳

عالی بودن

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

تیروئید کم کار داشتم به نرمال رسید

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

عالی هست

۱۴۰۲/۰۲/۱۳

خوب بود

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

بسیار پزشک با حوصله ودلیل سوزی میباشد

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

سلام دکتر خوبی هستند برای بچه ام به ایشان مراجعه کردم خوب بودند

۱۴۰۰/۰۹/۰۶

بسار عالی

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

بسیارعالی

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

عالی هستن

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

کیست در غده فوق کلیه داشتم و باعث افت شدید پتاسیم میشد که با تشخیص خانم دکتر متوجه شدم و به جراح کلیه و مجاری ادرار رفتم و خدا رو شکر مشکلم برطرف شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

هنوز مراجعه ادامه دارد

۱۴۰۳/۰۱/۱۶

دیابت کار ایشان عالی بود با دقت و حوصله بسیار

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

بسیار عالی

۱۴۰۰/۰۲/۱۹

عالی بود

۱۴۰۲/۱۰/۱۸

بسیار دقیق

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

عالی ، بینظیر

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مشکل تیروئد و عالی بودن

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

بسیار دکتر باسواد و مهربانی هستن

۱۴۰۲/۰۲/۰۹

خیلی عالی و با تجربه

۱۴۰۰/۰۶/۰۴

عالی هستن

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

عدم رضایت

۱۴۰۱/۰۹/۰۹

تشخیص صحیح

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سلام. خانم ستاری نژاد و دکتری بسیار با شخصیت که جهت وزیت بیماران خود با حوصله تمام وقت زیادی صرف میکنند

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

دخترم دچار بلوغ زودرس شده و خانم دکتر خیلی با حوصله و با رویی خوش و با دقت دخترم و معاینه کردند و تمهیدات لازمه را دادند

۱۴۰۲/۱۰/۲۴

عالی هستن

۱۴۰۰/۰۱/۲۳

دکتر عالی هستن

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

کارشون عالی

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

عالی هستند

۱۴۰۰/۰۷/۲۶

فوقالعاده بود

۱۴۰۱/۰۳/۱۸

تیروعید پر کار

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

پوکی استخوان

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

دیابت نوع 2

۱۴۰۳/۰۳/۰۷

خوب بود

۱۴۰۱/۰۶/۲۷

مشکل دیابت بارداری

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

دکتر بسیار باتجربه هستن

۱۴۰۳/۰۳/۰۵

مادرم زیر نظرشون هست

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

برای کنترل قند

۱۴۰۲/۱۰/۰۴

تیرویید.عالی بوده

۱۴۰۰/۰۴/۳۰