عالی هستن

۱۳۹۹/۱۲/۲۴

مشکلات کمر درد و اسیب ستون فقرات داشتم و بسیار بسیار راضی بودم و ایشان بسیار خوش برخورد بودند

۱۳۹۹/۰۶/۲۷